DŮLEŽITÉ UPOZORĚNÍ: Na pozemcích je volný pohyb pasteveckých psů. 

Jak se chovat, pokud na Vás začnou pastevečtí psi štěkat.

Chovejte se klidně, nedrážděte je a nesnažte se s nimi komunikovat, stejně se s nimi nedomluvíte. Nekřičte a neutíkejte. Se psem nenavazujte oční kontakt, ani se jej nepokoušejte zahnat. Rozhodně nešermujte rukama nebo klackem, mohli byste je vyprovokovat. V klidu a pomalu vycouvejte, je téměř jisté, že psi o vás ztratí zájem. Cizí pes je v očích pasteveckého psa, ohrožením pro ovce. Naši pastevečtí psi jsou velmi rozvážní a jsou si vědomi své síly. Mimo vlastní teritorium šarvátky s jinými psy zpravidla nevyhledávají, čekají až přijdu. Proto prosím dostaňte svého psa co nejrychleji pod kontrolu, nedovolte mu pasteveckého psa napadnout a vykliďte prostor. Je dobré mít na paměti, že pastevečtí psi s jinými psy bitky nezačínají, ale vždy končí.

Telefon: +420 608 615 573

E-mail: pavel.petr@seznam.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!