Fotogalerie od úplného začátku

Pozemek

V roce 2018 jsme začali v okolí Hranic hledat vhodný pozemek, kde bychom si chtěli udělat zahradu a starat se o opuštěná zvířata. Nakonec jsme narazili na klidné a zapomenuté místo kterému, se říká Šafranice a část pozemku jsme koupili. 

Příjezdová cesta

I když jsme dobře věděli, že terénní úpravy nebudou jednoduché, protože se jedná o záplavovou oblast, která je navíc podmáčená, přesto jsme se rozhodli nejdříve opravit a zpevnit příjezdovou cestu. Později se ukázalo, že to bylo dobré rozhodnutí. Příjezdová cesta je stabilní a pevná. Jak už to ale mezi lidmi bývá, vždy se najde nějaký závistivý ňouma z řad zahrádkářů (jméno zde uvádět nebudeme), kterému vše vadí a považuje za občanskou povinnost vše udat na stavební úřad. Za opravu příjezdové komunikace jsem dostal pokutu a pod erudovaným dohledem úředníků jsem musel z příjezdové cesty odstranit drcenou cihlu a vyměnit ji za cihlový recyklát. Do dnešního dne mi nikdo z erudovaných úředníků MěÚ v Hranicích nesdělil, jaký je mezi těmito dvěma komoditami rozdíl. No nevadí, stálo to jen 112 tis. Kč. 

Louka pro ovce

Tuto část pozemku bylo nutné srovnat, vyčistit a zatravnit. Bude sloužit jako plocha pro chov oveček, králíků a slepic. Postavili jsme ohradník a umístili sem první zachráněná zvířátka. 

Tábořiště

Džungle a prales, ale já tam viděl tábořiště. 

Ovocný sad

Vybudování ovocného sadu bylo zřejmě jednou z nejnáročnějších terénních úprav. Tato část navazuje výškově přímo na samostatný pozemek, kde jsou naši psi a celkové naše zázemí. Stejně jako louka pro ovce, bylo nutné pozemek vykácet a srovnat. Tento pozemek bylo nutno vymanit z aktivní záplavové zóny, a to až do výšky 79,80 m.n.m. Na tyto práce bylo nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci a terénní úpravy provádět podle projektu. Nutno připomenout, že i zde se to neobešlo bez pokuty 9000 tis. z odboru životního prostředí, neboť jsem převezl přes cestu na kolečkách hlínu ze svého pozemku vedený jako orná půda a vysypal jsem to na moji louku vedenou jako travnatý porost. Dnes už vím, že není hlína jako hlína a zamíchat hlínu s hlínou se může prodražit. Mě to ale neodradilo a jablka, hrušky, meruňky a blumy už rostou.

Vytvořte si webové stránky zdarma!